21.3.2023

Kansainvälinen klubi – kahvia & kohtaamisia Kuusamossa FI/EN

Lautapelien ja käsitöiden keskeltä kaikuu huumorin ja naurun sekainen iloinen leikki ja käytävällä tömistelevät lasten askeleet. Taustalta kuuluu pianon soitto ja salin toisesta päästä kaiuttimista sointuu rytmikäs musiikki. Tilaan on kokoontunut eri-ikäisiä, eri maista kotoisin olevia ihmisiä ja ympärillä vallitsee vapautunut, turvallinen ja ystävällinen tunnelma. Yhteisöllisyys on käsin kosketeltavissa, eikä ketään jätetä yksin. Tällainen on maanantaisin Kuusamossa, Kumppanuustalo Nuotan tiloissa kokoontuva SPR:n Kansainvälinen klubi.

Vapaaehtoistyöllä pyörivä klubi toivottaa tervetulleeksi matalalla kynnyksellä jokaisen. Kansainvälisen klubin lähtökohtana ovat kohtaamiset, matalan kynnyksen turvallinen tutustuminen ja rento oleskelu. Kuusamon kaupungin kanssa yhteistyössä toimiva kansainvälinen klubi on toiminut Kuusamossa 7 vuotta. Toiminta on juurtunut ja kasvattanut suosiotaan ja on vahva tuki kotouttamisessa. Kumppanuustalo Nuotta on mahdollistanut toiminnalle riittävät tilat ja kasvun. Kansainvälisessä klubissa tavoitteena on luoda kaikille turvallinen ja viihtyisä olohuone. Siksikin kansainväliselle klubille tullaan päihteettömänä ja toiminnan ympärillä on turvalliset rajat.

Heidi Moilanen SPR:ltä suosittelee jokaista rohkeasti pistäytymään klubilla, vaikka vain ilmaisen kahvikupposen verran. ”Tule rohkeasti tutustumaan. Ei tarvitse olla sosiaalinen. Riittää, että tulet sellaisena kuin olet.”

”Tule rohkeasti tutustumaan. Ei tarvitse olla sosiaalinen. Riittää, että tulet sellaisena kuin olet.”

Mikä kansainvälisessä klubissa on merkityksellisintä?

”Klubi rentouttaa mukavasti maanantaita. Aina tulee hyvä mieli, kun tänne tulee, pitkänkin päivän jälkeen. Me olemme niin tärkeitä toisillemme, kuin yhtä suurta perhettä. Monesti kävijä kokee, että hänelle on tärkeää, että joku moikkaa häntä. Se, että kukaan ei jää yksin, se on tärkeintä. ”, toteaa Heidi Moilanen.

Kansainvälinen klubi kokoontuu maanantaisin klo 17:30–20.00 Kumppanuustalolla. Osoite Apajatie 1, 93600 Kuusamo, sisäänkäynti Oulangantien puolelta.

Tervetuloa!

International Club – coffee, contacts & experiences in Kuusamo

Cheerful sounds of children playing and prancing in the corridor mix with the chatting of people playing board games and doing handicrafts. Someone is playing the piano in the background, and rhythmic music sounds from the speakers at the other end of the room. People of different ages and from different countries have gathered in a large hall, and the atmosphere is friendly, safe and relaxed. The feeling of community spirit is unmistakable, and no one is left alone.

This is the spirit of the FRC International Club that meets in Kumppanuustalo Nuotta in Kuusamo every Monday. The club, which is run by volunteers, is open for everybody. The idea of the International Club is to provide a low-threshold meeting place where it is safe and easy to make new acquaintances and relax with friends.
Working in cooperation with Kuusamo town, the International Club has been operating in Kuusamo for seven years. The club has taken root and grown in popularity, and it offers valuable support for integration. Kumppanuustalo Nuotta has provided the club the facilities it needs and thus enabled the growth of its operation. The goal of the International Club is to create a safe and comfortable living room for everyone. That is why the club is intoxicant-free and there are safe boundaries around the operation.

Heidi Moilanen from FRC encourages everyone to stop by the club, even if only for a free cup of coffee. ”Feel free to come and have a look around. No need to be social. It’s enough that you come as you are.”

”Come and have a look around. No need to be social. It’s enough that you come as you are.”

What is the best feature of the International Club?

“The club gives a nice and relaxing feeling to Mondays. You always feel good when you come here, even after a long day. We are so important to each other, like one big family. It is often so valuable for our visitors to see that they are greeted by someone. The fact that no one is left alone is the most important thing,” Heidi Moilanen says.

The International Club meets on Mondays from 5:30 p.m. to 8:00 p.m. at Kumppanuustalo. The address is Apajatie 1, 93600 Kuusamo, use the entrance on Oulangantie road.

Welcome!