11.1.2022

Opiskele luonto- ja metsäalan moniosaajaksi Kuusamossa

Luonto- ja metsäalan moniosaaja (10-60 osp)

Täydennä osaamistasi ja valmistu metsä- ja luontoalan moniosaajaksi. Koulutus monipuolistaa osaamistasi ja tarjoaa työmahdollisuuksia esimerkiksi matkailualan sesonkien ulkopuolella.

Opiskelijan aiemmin osaamisen ja suoritetun tutkinnon / suoritettujen tutkintojen pohjalta hän voi suorittaa tutkinnon osan tai osia joko Metsäalan perustutkinnosta tai Luontoalan ammattitutkinnosta tai tavoitteiden mukaan vaikka molemmista tutkinnoista.

Koulutuksen sisältö rakentuu moduuleittain ja niiden sisällä opinnot määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Moduulit ovat
– metsänhoito
– luontopalvelut
– yrittäjyys

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Koulutukseen sisältyy työelämäjakso, jonka aikana suoritetaan valitun tutkinnon osan tai valittujen tutkinnon osien näytöt.

Hakuaika päättyy 31.1.2022

Järjestäjä: KSAK

Lisätietoja koulutuksesta KSAKin sivuilta