17.11.2022

Posion kunta suunnittelee tarjoavansa 2000 euron vauvarahan ja ilmaisen varhaiskasvatuksen

Posion uuden kuntastrategian tavoitteena on olla Perheiden Posio. Päätös vauvarahasta ja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vahvistetaan joulukuun alun valtuustokokouksen jälkeen. 

Posion kunnanhallitus on hyväksynyt keskustan valtuustoryhmän aloitteen, jonka mukaan jokaiselle kunnassa syntyvälle maksetaan 1000 euroa ja tämän lisäksi vielä kahtena seuraavana vuonna kumpanakin 500 euroa, eli yhteensä 2000 euroa.

Perheiden Posio-tavoitteeseen liittyy myös Posion kunnan hyvinvointilautakunnan aiempi päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toimenpiteet astuisivat käytäntöön ensi vuonna 2023 ja ovat voimassa ainakin nykyisen valtuustokauden ajan eli vuodet 2024 ja 2025.

Posio on ikääntyvä kunta ja tavoitteena on kääntää väkiluku kasvuun. Kunnan uusi slogan onkin ”kasva rauhassa” – luonnon rauhan keskellä, turvallisessa ympäristössä on lapsen ja perheen hyvä kasvaa. 

Posion kunnassa toivotaan, että uudet kuntalaiset myös jäisivät asumaan paikkakunnalle. Posiolla panostetaankin lähitulevaisuudessa muun muassa liikuntapaikkoihin ja harrastusmahdollisuuksiin sekä koulutukseen kaikilla asteilla.

Tavoitteena on tarjota posiolaisille perheille laadukas ja maksuton varhaiskasvatus.
Kuva: Janica Suominen

Tarinat

Etätyö, Posio

Etätyö mahdollisti Leenan paluumuuton Posiolle

Lue lisää →
Posio

Janne löysi teatteriharrastuksen muutettuaan Posiolle

Lue lisää →
Opetus- ja kasvatusala, Posio

Salla-Maaritin ura eteni esikoulun opettajasta Posion peruskoulun ja lukion rehtoriksi

Lue lisää →