9.3.2022

Posion kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava Coronaria etsii hoitoalan työntekijöitä

Coronaria Posiolla

Coronaria on täysin suomalainen terveydenhuollon palveluita tuottava yritys, joka on perustettu Oulussa kolmen lääkärin toimesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus tehtiin Posiolla vuonna 2016 ja siitä lähtien Coronaria-ryhmittymä on tuottanut kaikki ne terveydenhuollon palvelut, jotka aikaisemmin olivat kunnalla.

Coronaria toimii valtakunnallisesti ja kaikissa Koillismaan kunnissa. Koko Suomessa Coronariassa on yli 3000 työntekijää ja Posiolla noin 150, joka tekee siitä Posion suurimman työnantajan yhdessä kunnan kanssa. “Kun aloitimme toimimaan Posiolla, siirtyi iso osa työntekijöitä liikkeenluovutuksella kunnan palveluksesta Coronarialle töihin”, kertoo Posion Coronarian kuntapalveluiden johtaja Janne Lehtimäki. Ulkoistussopimus on voimassa vuoteen 2028 ja vuoden 2023 alussa Posion kunnan kanssa tehty sopimus siirtyy hyvinvointialueelle.

“Terveydenhuoltoalalla tullaan varmasti näkemään jatkossakin, että kunnan toimintaa tukee vahvasti yksityinen ja järjestöpuoli. Kaikkia näitä kolmea toimintaa onkin mielestäni järkevää käyttää”, sanoo Lehtimäki. Hänen mielestään järjestämisvastuu on jatkossakin kunnilla ja palvelun tuottamisessa on syytä katsoa tarpeen, alueen ja tilanteen mukaan.

Coronaria Posiolle haetaan töihin hoitoalan työntekijöitä, joista lähihoitajat ja sairaanhoitajat ovat keskeisimmät ammattiryhmät

“Kyllä meillä työpaikkoja on kokoajan auki ja olemme pystyneet täyttämään avoimet paikat, mutta hakijoiden määrä on melko pieni. Onnistunut rekrytointi vaatii meiltä aktiivisuutta. Nyt kun työntekijäpula on koko maan laajuinen, tämä aktiivisuus on lisääntynyt kaikilla muillakin terveydenhuollon toimijoilla. Meidän pitääkin kiinnittää hakijoiden huomio. Nyt esimerkiksi sosiaalisen median näkyvyys on lisääntynyt kaikilla ja kilpailu työtekijöistä on kovaa.”

Posiolle työntekijöitä tulee ympäri Suomen. Janne Lehtimäki on huomannut, että osa hakee elämänmuutosta ja ympäristön vaihtoa. Jotkut etelästä tulleet työntekijät ovat kuvanneet, että he ovat väsyneet ruuhka-Suomen hektisyydestä, jota myös korona-aika on lisännyt sote-alalla. Ympäristöstä haetaan rauhallisuutta ja työn sisällöstä rauhallisempaa tahtia. 

Täällä on enemmän aikaa asiakastyölle ja keskittymiselle siihen mitä ollaan tekemässä. Meille ihmisestä huolehtiminen ja terveyden edistäminen ovat tärkeimmät lähtökohdat terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

”Työn rutiinit ovat toki samanlaisia. Pohjoisessa ihmiset ovat myös leppoisampia, joten täällä ei ole niin paljon kriittisyyttä tekijöitä tai palveluita kohtaan kuin ruuhka-Suomessa kuulemani mukaan joskus on”,  toteaa Lehtimäki.

Suurelta osin Posion Coronarian toiminnot ovat samalla tontilla, joten eri tyyppisten työtehtävien järjestely ja työnkiertoon liittyvien asioiden järjestely sujuu joustavasti. Ihmiset hakevat tänä päivänä sellaista työtä mihin pystyvät itse vaikuttamaan ja näistä mahdollisuuksista Posiolle tulleet työntekijät ovat pitäneet.

Lehtimäki on saanut työntekijöiltä kiitosta johtamisesta. Esimiestyön laatuun satsataankin paljon. Myös henkilökunnan eduista on tullut hyvää palautetta. Liikunta etua on laajennettu ja hyvin monimuotoisia etuja on myös kulttuurin ja hyvinvoinnin osalta.

Työterveyshuolto on kattavaa ja Posiolle muuttavia työntekijöitä ollaan aina valmiita tukemaan paikkakunnalle muuttamisessa. Asunnon etsimisessä autetaan ja tarvittaessa tuloasunnoksi voidaan tarjota Coronarian omia kalustettuja vuokra-asuntoja, joista peritään työntekijältä muodollinen korvaus.  Näin paikkakunnalla pääsee aloittamaan elämän helposti. Henkilökuntaetuna on 1000 euron muuttoraha, jonka työnantaja tarjoaa.

“Coronaria on työnantajana sellainen, että pyrimme ajattelemaan asioita uudella tavalla ja miettimään toimintamalleja uudestaan. Tästä tulee työntekijöiltä hyvää palautetta, että he voivat olla vaikuttamassa työn sisältöön.

Posion kunta on tarjonnut Coronarialle yrityksenä erittäin hyvän yhteistyötahon:

”Tällaisessa kokonaisulkoistuksessa yhteistyö tilaajan, eli kunnan kanssa on todella merkityksellinen. Se on antanut meille mahdollisuuden onnistua hyvin ja tämän yhteistyön jatkuvuus hyvinvointialueen kanssa on merkittävää.”

Coronaria on työnantajana sellainen, että pyrimme ajattelemaan asioita uudella tavalla ja miettimään toimintamalleja uudestaan.

 

 

Posion Coronarian avoimet työpaikat

Tarinat

Kuusamo, Posio, Sote, Taivalkoski

Esa ja Kaisa elävät omannäköistään elämää Koillismaalla

Lue lisää →
Posio, Sote

Tuula löysi ensimmäisen vakituisen työpaikkansa Posion Coronarialta

Lue lisää →